Nëse keni një problem ligjor dhe ju nevojitet keshillim ose informim mund të shkruani direkt në platformën unemundem.al.

Juristet dhe avokatet tani do tju pergjigjen ne kontaktet tuaja


Nëse keni një problem ligjor dhe ju nevojitet keshillim ose informim mund të shkruani direkt në platformën unemundem.al.

Juristet dhe avokatet tani do tju pergjigjen ne kontaktet tuaja


Slide 1

INFORMOHU MBI TREGUN
E PUNËS

Slide 2

Orientohu në drejtimin e duhur

previous arrow
next arrow

UNË MUNDEM

PLATFORMË TRAJNIMI ONLINE

Regjistrohu

Ndiq 3 modulet e trajnimit

Përfundoji me Sukses

Mundësi për certifikim

MODULET E TRAJNIMIT

Të rinjtë dhe tregu i punës

Të zgjedhësh të ardhmen

Si të
kemi sukses në tregun e punës

RRETH NESH

Të rinjtë janë ndër grupet më të paavantazhuara në tregun e punës, jo vetëm në Shqipëri po kudo tjetër në botë. Informimi, orientimi dhe integrimi i të rinjve në tregun e punës janë thelbësore në një shoqëri kapitaliste që zhvillohet me hapa të shpejtë. Të rinjtë duhet të aftësohen dhe përgatiten për të ardhmen e tyre, në mënyrë që të sigurojnë një integrim të shpejtë e të lehtë në tregun e punës, në bazë të aftësive dhe dëshirave të tyre, por edhe të kërkesave të tregut të punës.

Bëni pyetjet tuaja

Qendra Europiane Rr Vaso Pasha, P. 20/57 1019 Tirane

info@euro-centre.eu