INFORMOHU MBI TREGUN
E PUNËS

Orientohu në drejtimin e duhur

previous arrow
next arrow
Slider

UNË MUNDEM

PLATFORMË TRAJNIMI ONLINE

Regjistrohu

Ndiq 3 modulet e trajnimit

Përfundoji me Sukses

Mundësi për certifikim

MODULET E TRAJNIMIT

Të rinjtë dhe tregu i punës

Të zgjedhësh të ardhmen

Si të
kemi sukses në tregun e punës

RRETH NESH

Të rinjtë janë ndër grupet më të paavantazhuara në tregun e punës, jo vetëm në Shqipëri po kudo tjetër në botë. Informimi, orientimi dhe integrimi i të rinjve në tregun e punës janë thelbësore në një shoqëri kapitaliste që zhvillohet me hapa të shpejtë. Të rinjtë duhet të aftësohen dhe përgatiten për të ardhmen e tyre, në mënyrë që të sigurojnë një integrim të shpejtë e të lehtë në tregun e punës, në bazë të aftësive dhe dëshirave të tyre, por edhe të kërkesave të tregut të punës.

Bëni pyetjet tuaja

Qendra Europiane Rr Vaso Pasha, P. 20/57 1019 Tirane

info@euro-centre.eu